براساس گزارش گارتنر، آخرین مخاطرات تکنولوژی‌‌های نوظهور سازمان‌ها نگرانی از توانایی خود برای همگام‌سازی با تجارتی است که به سرعت درحال تغییر است. بخشی از این نگرانی‌ها مربوط می‌شود به عقب‌افتادن از دیجیتالی‌سازی و داشتن استراتژی‌های ناکارآمد در مورد آن.

در سه ماهه دوم سال 2019، گارتنر 133 مدیر ارشد را در صنایع و جغرافیای مختلف مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که «سرعت تغییر» به عنوان بزرگترین ریسک در حال ظهور در سه ماهه دوم 2019 عنوان شده است. بالاترین ریسک در حال ظهور در سه ماهه گذشته، «تسریع در تنظیم حریم خصوصی» است که بعد از رتبه‌بندی در چهار گزارش قبل در مورد مخاطرات در حال ظهور، اکنون به یک خطر پذیرفته‌شده تبدیل شده است.

این مخاطره مهم پیوند نزدیکی با نگرانی‌هایی در مورد سرعت تغییر دارد که شامل عقب‌افتادگی و درک غلط از دیجیتالی‌سازی است. کارشناسان گارتنر اظهار داشتند نگرانی اصلی تا حدودی ممکن است پیرامون سرعت تغییر و تهدیدهای مربوط به اختلال در مدل کسب و کار باشد.

مت شینکمن، معاون اجرایی و مدیر عملیاتی خطر در حسابرسی و عملیات خطر گارتنر، می‌گوید: «در میان پنج ریسک بالای درحال ظهور در سه ماهه مورد نظرسنجی کاملاً مشخص است که سازمان‌ها در مورد سرعت تغییرات تجاری و آسیب‌پذیری در مقابل از کار افتادگی نگران هستند. بخشی از این احساس خطر ممکن است مربوط به نگرانی‌هایی باشد که با عملیات‌های خودشان شامل راهبردهای دیجیتالی‌سازی و انتقال ناکافی تجهیزات مرتبط است.

71 درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند كه «سرعت تغییر» مخاطره اصلی است که در سازمان‌هایشان با آن مواجه هستند. این نوع مخاطره، دغدغه‌ای ثابت میان تمام صنایع، به‌ ویژه در صنعت سلامت، بیمه و صنایع بزرگ است. به طوری که 70 درصد مدیران این صنایع سرعت تغییر را به عنوان یک مخاطره بزرگ در حال ظهور بیان می‌کنند.

نگرانی در مورد سرعت تغییر تکنولوژی‌‌های نوظهور به علت ترس از عقب ماندن از رقبای چابک و نبود راههای روشن برای رشد است. این مخاطره می‌تواند از طریق افزایش تعداد رقبای جدید و قوی، فقدان توانایی برند در پاسخگویی به خواسته‌های مشتری و مدیرانی که پاسخگوی روندهای کلان و تغییر نیازهای مشتری نیستند، به وجود بیاید.

گارتنر می‌گوید رهبران ریسک باید خیلی زود نقشی را برای ورود به فرایند برنامه‌ریزی راهبردی ایفا کنند. آنها باید با همکاری با گروه‌های راهبردی و مالی برای ترغیب به ریسک‌پذیری مثبت، مانند اقدامات تحولی در تجارت، فعالیت‌های خود را انجام دهند.

دغدغه‌های دیجیتالی‌سازی باعث افزایش آسیب‌پذیری می‌شود

سایر مخاطرات در حال ظهور که ممکن است در دغدغه مدیران درباره سرعت تغییر نقش داشته باشند مربوط به دیجیتالی شدن است:

  • عقب‌ماندگی دیجیتالی: مدیران ابراز نگرانی کرده‌اند که بودجه‌های دیجیتالی‌سازی ناکافی است و تعداد بسیاری از پروژه‌های دیجیتالی‌سازی شکست می‌خورند. نگرانی‌هایی در مورد مقیاس پروژه‌ها و تاخیرات در پروژه وجود دارد. رهبران ریسک می‌توانند برای موفقیت این پروژه‌ها بسیار کمک‌کننده باشند. آنها می‌توانند با به کار گرفتن ابتکارات مرتبط با دیجیتالی‌سازی، پشتیبانی از کارکنان در یک محیط با تغییر زیاد و یاری رساندن برای ارزیابی موفقیت پروژه به این موضوع کمک‌ کنند.
  • تصورات غلط دیجیتالی‌سازی: از هر سه پروژه تحویل دیجیتالی، دو پروژه در دست‌یابی به اهداف بیان‌شده خود شکست می‌خورند. ولی تمرکز بر پروژه‌های دیجیتالی می‌تواند نقاط ضعف سازمان‌های تجاری را مشخص کند. سازمان‌های مترقی خواهان روشن شدن زودهنگام اهداف استراتژیک و رویکردی صعودی برای مدل کسب‌وکار به دست آمده از تحول دیجیتالی هستند. این امر به یادگیری متناسب در سازمان بسیار کمک می‌کند.