اخیراً یک مطالعه برای گزارش وضعیت سازگاری و تدارکات (Compliance and Procurement Sentiment report) سال ۲۰۱۹ نشان داد که ۸۵ درصد از پاسخ دهندگان به اثربخشی مدیریت ریسک سازمانی خود اطمینان دارند؛ ۸ درصد کمتر از آمار قبلی. ۸۴ درصد از پاسخ دهندگان همچنین پیش بینی می‌کنند که اثربخشی عملکرد سازگاری و تدارکات در آینده کاهش یابد.

گزارش ارزیابی وضعیت سازگاری و تدارکات، زمینه‌های موفقیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و نگرانی‌های مربوط به متخصصین سازگاری و تدارکات را مورد بررسی قرار می‌دهد و در ویرایش ۲۰۱۹ نکات اصلی زیر را برجسته می‌سازد:

  • سازگاری با قوانین و مقررات از اولویت‌های اصلی هستند: افزایش تعداد مقررات و چارچوب‌های مقرراتی پیچیده‌تر، بیشترین نگرانی را در میان پاسخ دهندگان در سومین نظرسنجی متوالی ایجاد کرده است.
  • پاسخ کند به افزایش خطر امنیت سایبری: اگرچه امنیت سایبری نگرانی اول پاسخ دهندگان بود، تقریباً نیمی از آنها (۴۸ درصد) هنوز کاری برای مدیریت ریسک شخص ثالث انجام نداده‌اند. نیمی از این گروه از پاسخ‌دهندگان رویکردی را برای ریسک سایبری در نظر گرفته‌اند، اما در اجرای آن کند بوده‌اند.
  • مجموعه مهارت‌های مناسب، کلید استفاده از ارزش هوش مصنوعی است؛ بیش از ۵۳ درصد پاسخ دهندگان موافق هستند که هوش مصنوعی (AI) کارایی را بهبود بخشیده و بینش آنها را عملکردهای سازگاری و تدارکات افزایش می‌دهد. با این وجود، ۴۵ درصد مطمئن نیستند که مهارت‌های مناسبی برای استفاده کامل از هوش مصنوعی در سال آینده داشته باشند. این بدان معنا است که آموزش‌های بیشتر و تمرکز بر توسعه استعدادها لازم است.
  • پاسخ‌دهندگان در بخش‌های خدمات مالی (۶۰ درصد) و خرده‌فروشی (۵۵ درصد) بیشترین بهره را از هوش مصنوعی برای بهبود تشخیص ریسک و تقلب دیده‌اند. با این حال، ۵۶ درصد از ادارات دولتی و ۴۷ درصد از تولیدکنندگان بر این باورند که برای جمع آوری و تأیید اطلاعات، بیشترین بهره را از هوش مصنوعی خواهند برد.