کسب و کارهای جهانی به میزبانی “داده‌­‌های تاریک” (dark data) درون سازمان خود ادامه می‌دهند و با این کار یک ظرف عسل برای مجرمین سایبری ایجاد می‌کنند! این را مطالعه “ارزش داده‌ها” یافته، که توسط ونسون بورن برای وریتاس انجام‌شده است.

این مطالعه به بررسی ۱۵۰۰ تصمیم‌گیرنده و مدیران داده‌ها در ۱۵ کشور می‌پردازد و نشان می‌دهد که به طور متوسط بیش از نیمی (۵۲%) از همه داده‌ها در درون سازمان‌ها طبقه‌بندی نشده یا بدون برچسب هستند. این نشان می‌دهد که کسب و کارها به حجم وسیعی از داده‌های حیاتی تجاری خود نظارت نداشته یا نظارت محدودی داشته‌اند. همین موضوع باعث می‌شود تا یک هدف در دسترس برای هکرها ایجاد باشند.

طبقه‌­بندی داده‌ها (Classifying data)، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا به سرعت داده‌ها را اسکن و برچسب بزنند تا اطمینان حاصل کنند که اطلاعات حساس یا ریسک‌دار به درستی مدیریت و محافظت می‌شود. این دید گسترده در داده‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با مقررات سخت­گیرانه حفاظت از داده‌ها را انجام دهند. این حفاظت از داده‌ها منطبق بر سیاست‌های نگهداری جداگانه (discrete retention policies) بوده و بر کل داده­‌های سازمانی اعمال می­‌شوند.

سرویس‌های ابری عمومی (Public cloud) و محیط‌های متحرک (mobile environment) ضعیف‌ترین لینک‎های موجود در امنیت داده‌ها هستند. اکثر داده‌ها در سراسر این محیط‌ها احتمالاً طبقه‌بندی‌نشده و محافظت‌نشده هستند. تنها ۵% از شرکت‌ها ادعا می‌کنند که همه داده‌هایی را که روی سرویس‌های ابری عمومی دارند را دسته‌بندی کرده‌اند. همینطور تنها ۶% از آنها تمامی داده‌هایی را که بر روی دستگاه‌های متحرک قرار گرفته‌اند، دسته‌بندی کرده‌اند. سه شرکت از پنج شرکت (۶۱%) اعتراف می‌کنند که کمتر از نیمی از داده‌های ابری عمومی خود را طبقه‌بندی کرده‌اند، در حالی که بیش از دو سوم (۶۷%) آنها، کمتر از نیمی از داده‌هایی را که بر روی دستگاه‌های متحرک قرار گرفته‌اند، طبقه‌بندی کرده‌اند.

سازمان‌ها تقویت امنیت داده‌ها (strengthening data security) (64%، بهبود قابلیت دید و کنترل داده‌ها improving data visibility and control) (۳۹%) و تضمین سازگاری قانونی (guaranteeing regulatory compliance) (۳۲%) را جزو کارهای اصلی خود برای مدیریت روزانه داده‌ها در نظر می‌گیرند. با این حال اکثریت پاسخ‌دهندگان اذعان می‌کنند که سازمان آنها هنوز نیاز به بهبود در همه این زمینه‌ها دارد.

تعداد 1500 نفر از تصمیم‌گیرندگان IT و مدیران داده در ماه‌های اکتبر و نوامبر در سراسر ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوییس، امارات متحده عربی، کانادا، مکزیک، برزیل، استرالیا، نیوزلند، سنگاپور، چین، ژاپن و جمهوری خلق کره مورد مصاحبه قرار گرفتند.