در ژوئن سال 2017، Continuity Central نتایج بررسی یک نظرسنجی را منتشر کرد که آیا نگرش به تحلیل اثر تجاری (BIA) (Business Impact Analysis) و ارزیابی ریسک (Risk Assessment) در حال تغییر است یا خیر. دو سال بعد، ما این بررسی را تکرار کردیم تا مشخص شود آیا پیشرفتی در نگرش به این موارد وجود داشته است یا خیر. نتایج نهایی اکنون در دسترس است.

نظرسنجی اصلی در پاسخ به فراخوان‌های (Adaptive BC) انجام شده بود.

پاسخ‌دهندگان

در این نظرسنجی که به صورت آنلاین در طی بهار 2019 با استفاده از سروی مانکی (Survey Monkey) انجام شده، 267 پاسخ‌دهنده وجود داشته است. بیشترین پاسخ‎دهنده‌ها از شاغلین در سازمان‌های بزرگ بوده‌اند. (77.44 درصد مربوط به سازمان‌هایی با بیش از 250 کارمند)

16.54 درصد از سازمان‌های كوچك (كمتر از 50 كارمند)

و 6.02 درصد از سازمان‌های متوسط (51 تا 250 كارمند) بودند.

پاسخ‌دهندگان از بسیاری از کشورها و بیشترین آنها از کشورهای زیر بودند:

 • ایالات متحده: 33.33 درصد
 • انگلستان: 20.83 درصد
 • کانادا: 5.68 درصد
 • استرالیا: 4.92 درصد.

حذف ریسک ارزیابی

اولین سؤالی که در این نظرسنجی مطرح شده این بود: «آیا فکر می‌کنید می‌توان مرحله ریسک ارزیابی (Risk Assessment) را از برنامه تداوم کسب و کار (Business Continuity Process) حذف کرد؟»

پاسخ‌های کلی به شرح زیر بود:

 • بله: و برنامه تداوم کسب و کار حاصل از آن کاملاً کاربردی خواهد بود: 22.18 درصد
 • بله: اما برنامه تداوم کسب و کار حاصل تضعیف می‌شود: 13.16 درصد
 • خیر: ارزیابی ریسک یک بخش حیاتی در روند تداوم کسب و کار است: 58.27 درصد
 • مطمئن نیستم: 6.39 درصد.

این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که در مقایسه با بررسی قبلی در سال 2017، پاسخ‌دهندگان تا حدودی از جواب‌هایی که به Adaptive BC داده بودند، فاصله گرفته‌اند.

در سال 2017، یک اقلیت (46.48 درصدی) تصور می‌کردند که ارزیابی ریسک یک بخش ضروری در روند تداوم کسب و کار است. اما در نظرسنجی امسال به اکثریت افزایش یافته است (58.27 درصد).

در سال 2017، 33.33 درصد اعلام کردند که ارزیابی ریسک را می‌توان از روند تداوم کسب و کار حذف کرد و برنامه تداوم کسب و کار کاملاً کاربردی خواهد بود. در بررسی سال 2019 این رقم به 22.18 درصد کاهش یافته است.

تعدادی از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که می‌توان ارزیابی ریسک را حذف کرد. اما برنامه تداوم کسب و کار حاصل تضعیف می‌شود، که تقریباً یکسان باقی مانده است: 13.26 درصد در سال 2017 و 13.16 درصد در سال 2019.

این آمار وقتی که براساس اندازه سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، تفاوت‌های قابل‌توجهی مشاهده می‌شود، مانند آنچه که در جدول زیر نشان داده شده است (نتایج بررسی 2017 در پرانتزها است):

اندازه سازمانی بله: و برنامه تداوم کسب و کار حاصل از آن کاملاً کاربردی خواهد بود بله: اما برنامه تداوم تجاکسب و کار حاصل تضعیف می‌شود خیر: ارزیابی ریسک یک بخش ضروری در روند تداوم کسب و کار است مطمئن نیستم
کوچک 13.95%

(12.5%)

9.3%

(4.17%)

76.74%

(79.17%)

0%

(4.17%)

متوسط 12.5%

(27.27%)

0%

(18.18%)

87.5%

(54.55%)

0%

(0%)

بزرگ 24.15%

(36.72%)

14.98%

(14.69%)

52.66%

(41.24%)

8.21%

(7.34%)

در مقایسه با نتایج چهار کشور با بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان، اختلافات قابل‌توجهی وجود دارد:

کشور بله: و برنامه تداوم کسب و کار حاصل از آن کاملاً کاربردی خواهد بود بله: اما برنامه تداوم کسب و کار حاصل تضعیف می‌شود خیر: ارزیابی ریسک یک بخش ضروری در روند تداوم کسب و کار است مطمئن نیستم
ایالات متحده 25.29% 12.64% 56.32% 5.75%
انگلستان 23.64% 18.18% 45.45% 12.73%
کانادا 33.33% 20% 26.67% 20%
استرالیا 46.15% 15.38% 38.46% 0%

حذف تحلیل اثر تجاری (BIA)

دومین سؤالی که در این نظرسنجی پرسیده شده بود این بود که «آیا فکر می‌کنید امکان حذف تحلیل اثر تجاری از روند تداوم کسب و کار وجود دارد؟»

کل پاسخ‌ها به این سوال عبارتند از:

 • بله: و برنامه تداوم کسب و کار حاصل از آن کاملاً کاربردی خواهد بود: 15.04 درصد
 • بله: اما برنامه تداوم کسب و کار حاصل تضعیف می‌شود: 6.77 درصد
 • خیر: تحلیل اثر تجاری یک بخش ضروری در روند تداوم کسب و کار است: 75.19 درصد
 • مطمئن نیستم 3.01 درصد.

باز هم به نظر می‌رسد که نتایج از ارزیابی سال 2017 توسط Adaptive BC بسیار تغییر کرده است.

در سال 2017، 19.25 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که تحلیل اثر تجاری (BIA) را می‌توان حذف کرد و برنامه تداوم کسب و کار حاصل از آن کاملاً کاربردی خواهد بود که در سال 2019 این میزان به 15.04 درصد کاهش یافته است.

درصدی از پاسخ‌دهندگان که بر این باورند که «(BIA) را می‌توان حذف کرد، ولی برنامه تداوم کسب و کار تضعیف خواهد شد» نیز از 9.86 درصد در سال 2017 به 6.77 درصد در سال 2019 کاهش یافته است. کسانی که بیان می‌کنند «(BIA) بخشی ضروری در روند تداوم کسب و کار است و نمی‌توان آن را حذف کرد» از 64.79 درصد در سال 2017 به 75.19 درصد در سال 2019 افزایش یافته است.

هنگامی که نتایج بر اساس اندازه سازمانی بررسی می‌شود، تفاوت‌های قابل توجهی، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، مشاهده می‌شود (نتایج بررسی 2017 در پرانتزها است):

اندازه سازمانی بله: و برنامه تداوم کسب و کار حاصل از آن کاملاً کاربردی خواهد بود بله: اما برنامه تداوم کسب و کار حاصل تضعیف می‌شود خیر: BIA یک بخش ضروری در روند تداوم کسب و کار است مطمئن نیستم
کوچک 11.63%

(8.33%)

4.65%

(16.67%)

83.72%

(75.00%)

0%

(0%)

متوسط 12.50%

(9.09%)

0%

(9.09%)

87.50%

(81.82%)

0%

(0%)

بزرگ 16.02%

(21.59%)

7.28%

(9.09%)

72.82%

(61.93%)

3.88%

(7/39%)

نتایج چهار کشور با بیشترین پاسخ‌دهندگان تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد:

کشور بله: و برنامه تداوم کسب و کار حاصل از آن کاملاً کاربردی خواهد بود بله: اما برنامه تداوم کسب و کار حاصل تضعیف می‌شود خیر: BIA یک بخش ضروری در روند تداوم کسب و کار است مطمئن نیستم
ایالات متحده 21.59% 7.95% 68.18% 2.27%
انگلستان 12.73% 12.73% 72.73% 1.82%
کانادا 20% 0% 80% 0%
استرالیا 30.77% 0% 61.54% 7.69%

تأثیر استانداردها

از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا استاندارد تداوم تجاری را که با آن‌ بیشتر آشنا هستند را شناسایی کنند و سپس سؤال زیر پرسیده شد: «با توجه به استاندارد تداوم کسب و کار، نظر شما به کدام مورد نزدیک‌تر است؟».

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در نظرسنجی امسال بیش از سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان معتقدند که ارزیابی ریسک (Risk Assessment) و اثر تداوم تجاری (BIA)، هر دو برای رعایت استانداردی که با آن بیشتر آشنا هستند، ضروری هستند.

 • ارزیابی ریسک و اثر تداوم تجاری هر دو برای رعایت این استاندارد ضروری هستند.77.69 درصد (71.36 درصد در سال 2017)
 • ارزیابی ریسک برای رعایت این استاندارد الزامی است ولی BIA خیر. 2.69 درصد (4.37 درصد)
 • اثر تداوم تجاری برای رعایت این استاندارد ضروری است اما ارزیابی ریسک نیست. 10.77 درصد (14.56 درصد)
 • نه ارزیابی ریسک و نه اثر تداوم تجاری، هیچکدام برای رعایت این استاندارد ضروری نیستند. 8.85 درصد (9.71 درصد)